Tečajevi masaže

Masaže

Tečajevi se organiziraju po dva dana ili vikend, ovisno o tehnikama ili kombinaciji tehnika i edukacija.

Tečajevi

Tečajevi se rade sa malim grupama (4-6), idealno 4 polaznika, radi lakšeg savladavanja i

veće posvećenosti svakom polazniku (skoro pa individualno). Najčešće se organiziraju vikendom.Vrlo su intenzivni i nakon ovih intenziva ste osposobljeni odmah po završetku za primjenjivanje tih masažnih tehnika ili kombinirati iste te slagati tretmane po potrebi, problematici ili želji klijenta ili pojedinca zbog koje potražuje masažu.

Prilagođavamo se polaznicima, njihovim vremenskim mogućnostima i tečajeve je isto tako

moguće organizirati i drugim danima u tjednu, ako nekim polaznicima više odgovara varijanta nekoliko dana u tjednu umjesto vikenda.

 

Metode rada: predavanja, prikaz, vježbe

Polaznici će naučiti specifične pokrete masaže, gore navedenih tehnika masaža – te kako te pokrete kombinirati s obzirom na stanje klijenta, problematiku i njegove želje.

Poseban je naglasak na prepoznavanju lokalnog statusa u mišićima koji se procjenjuje prije i tijekom masaže.

Područja učenja:

– Osnove zapadnih holističkih tehnika, povijest i kako kombinirati tehnike.

– Osnove anatomije i fiziologije lokomotornog sustava sa posebnim osvrtom na

lokacije, mišića i mišićnih skupina na ekstremitetima i trupu, te njihove funkcije.

– Teorijske osnove, definicija i učinci ručnih tehnika masaža, indikacije i kontraindikacije.

– Vrste i opis djelovanja pojedinih ručnih pokreta masaža.

– Prikazi pokreta i vježbe svih navedenih masaža po regijama i cijelog tijela (leđa,

noge, trbuh, ruke, vrat).